ETSO’dan ‘iş dünyası beklentiler raporu’

Elazığ TSO tarafından Elazığ ekonomi ve sanayisinin gelişmesi ve iş dünyasının öncelikleri ve beklentileri hakkında hazırlanan rapor Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’na sunuldu.

ETSO’dan ‘iş dünyası beklentiler raporu’ Güncel

Konuyla ilgili bir değerlendirmede bulunan Elazığ TSO Yönetim Kurulu Başkanı İdris Alan, Elazığ ekonomi ve sanayisinin geliştirilerek ilin en önemli sorunlarının başında gelen işsizlik hususu başta olmak üzere, kaynakların ekonomiye kazandırılması ve Elazığ’ın bulunduğu bölgede bir yatırım ve cazibe merkezi olmasını arzu ettiklerini ifade etti. Başkan Alan değerlendirmesinde, “İlimizin bölgede bir huzur ve güven adası olmasıyla birlikte aynı zamanda çok önemli potansiyel kaynakları ve avantajları bulunmakta. Ancak bu avantajları ve potansiyeli yatırıma, katma değere ve istihdama dönüştürmek için devletin altyapıyı oluşturması gerekiyor. Oda olarak bu hususta çok önemli girişimlerde bulunduk. Kalkınma Bakanlığı’na sunmuş olduğumuz 5 ayrı proje ile ilimizde sanayinin altyapısının güçlendirilmesini hedeflemiştik. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’na sunmuş olduğumuz raporumuzla da hedefimiz yem yatırımların altyapısını oluşturmak hem de mevcut işletmeler ile yeni girişimlerin önünü açarak sorunlarını çözmek olmuştur. 65. Hükümet tarafından hazırlıkları devam eden yeni ekonomik destek paketi hazırlıklarına katkı sağlamak ve Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu (YOİKK) değerlendirilmek üzere Gümrük ve Ticaret Bakanlığımız tarafından hazırlanan rapora Odamız tarafından katkı sağlanmış ve Elazığ iş dünyasının öncelikleri hususunda hazırlanan rapor takdim edilmiştir. İnşallah hazırlamış olduğumuz raporumuz hem yeni ekonomik destek paketinde hem de YOİKK’de değerlendirilecektir” dedi.

ELAZIĞ TSO TARAFINDAN HAZIRLANAN RAPORDA YER ALAN KONULAR:

Yeni Teşvik Düzenlemesi: 2012 yılında yayınlanan Yeni Teşvik Yasasında 4. Bölgede yer alan Elazığ’da yeni yatırımlar 2012 öncesine göre yüzde 60 azalmıştır. Odamız tarafından ilimizin mağduriyeti ve iş dünyasının beklentileri bir çok platformda gerekçeleriyle izah edilmiş ve devletimizin en üst yöneticileri tarafından bu sorunu çözümü noktasında söz alınmıştır. Elazığ ilinin beklentisi sektörel kısıtların kaldırılması, SGK destek miktarının artırılarak süresinin uzatılması, yatırım alt limitlerinin kaldırılması ve yatırım sürelerinin uzatılmasıdır.

Kalkanıma Ajansları ve TKDK Destekleri: Bölgeler arası kalkınmışlık makasının azaltılması ve yeni yatırımların önünün açılması hususunda çok önemli olan bu iki kurum için toplumun beklentileri söz konusudur. Kalkınma Ajanslarının başta mali yapısı olmak üzere yeniden bir düzenlemeye ihtiyacı olduğu, TKDK’da ise destek başvurularında prosedürlerin çok ağır olduğu görülmektedir. Bölgemizde işletmelerin makine alımını destekleyen tek kurum ve proje sunulabilecek tek yapı Kalkınma Ajansları olmasına karşın bu kurumun bütçesi ancak proje döneminde toplam başvuruların ancak yüzde 10’unu karşılamaya yetmekte ve bu durum bölge ekonomisini olumsuz yönde etkilemektedir.

Kaynakların Ekonomiye Kazandırılması: Elazığ için yapılan tüm araştırma ve bilimsel çalışmalarda, Üzüm, Maden, Mermer, Turizm, İmalat Sanayi, Hayvancılık, Su Ürünleri ve Hizmetler gibi sektör ve ürünlerde ilin önemli bir potansiyeli olduğu görülmektedir. Bu kaynakların üretime, istihdama ve katma değere dönüşmesi hususunda yeni bir destek politikasının geliştirilmesi gerekmektedir.

KOSGEB Destekleri: KOSGEB tarafından geçmişte uygulanan ve işletmeler açısından çok önemli bir destek olarak yoğun ilgi gören ‘can suyu kredilerinin yeniden aktifleştirilerek KOBİ’lere destek sağlanması önem taşımaktadır.

Finansmana Erişim: Bölgemizdeki KOBİ’lerin en büyük sorunlarının başında finansamana erişim hususu gelmektedir. Bazı firmaların geçmişten kaynaklanan sicil sorunları nedeniyle başvurusu kabul görmemekte, bazı firmaların taşınmaz gayrimenkulu yetersiz kalmakta, bazı firmaların bilançoları sorun yaratmakta ve tüm bunlar işletmelerin krediye ulaşmasını engellemektedir. Bankaların batı illerinde yer alan KOBİ’lere bakışı ve yaklaşımı bölgemizde görülmemektedir. Bu konuyla ilgili yeni ve ivedi bir düzenlemeye acil ihtiyaç duyulmaktadır.

Yeni Girişimci Destekleri: Bölgemizde yeni yatırım yapacak olan gerçek ve tüzel kişilerin projelerinin teminat olarak görülmesi noktasında KOSGEB ve  Kalkınma Ajanslarının yeni bir destek paketiyle girişimcileri desteklemesi.

Sektörel Sanayi Bölgeleri: Bölge illerinin potansiyel kaynaklarını ekonomiye ve istihdama kazandıracak yeni sektörel sanayi bölgeleri, ihtisas bölgeleri, serbest bölgeler, tasarım merkezleri gibi yatırımcıları cezp edecek özel destekli alanlara ihtiyaç duyulmakta olup, bu alanların bölge illerine kazandırılması iş dünyasının önemli beklentilerinden biridir.

Yorum Yaz

Doğrulama Kodu
Yorumlar
Haber Scripti: Medya İnternet